PG Nijmegen

PG-team Nijmegen


telefoon: 06-12202559
e-mail: pgnijmegen@buurtzorgnederland.com
adres: Graafseweg 274, 6532 ZV Nijmegen
Verzorgingsgebied: Nijmegen (excl. Dukenburg en Lindenholt)

Het PG-team is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar op bovengenoemd telefoonnummer.


Zorg in de brede zin
Doel van het PG-team is een veilige, leefbare situatie creëren waar cliënten met dementie en hun naasten zich prettig bij voelen. Uitgangspunt is dat de cliënt zo goed en zo lang mogelijk zijn leven kan leven op een manier die bij hem of haar past.
Het PG-team wil dat mogelijk maken door het bieden van uitgebreide en flexibele zorg aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Het gaat om zorg in de brede zin: hulp bij persoonlijke verzorging, psychogeriatrische en verpleegkundige zorg, maar ook de extra ondersteuning die in dit soort situaties vaak nodig is. Dus bijvoorbeeld niet alleen hulp bij douchen, aankleden of het innemen van medicijnen, maar ook meedenken over boodschappen, maaltijden, veiligheid in huis of een zinvolle dagbesteding.
Als het nodig en gewenst is, kan het team ook de eventuele partner verpleging en verzorging bieden.

Klein team dat de tijd neemt
Het PG-team is een klein groepje verzorgenden en verpleegkundigen die zich speciaal toegelegd hebben op dementie.
Zij nemen de tijd om de cliënt en zijn naasten beter te leren kennen en zorg, structuur en veiligheid te bieden. Zij stellen de cliënt en zijn omgeving centraal. Samen met de cliënt en zijn naasten onderzoeken ze wat er nodig is. Ze houden daarbij ook rekening met veranderingen in de toekomst. Veiligheid en het voorkomen van overbelasting zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.
Het team richt zich op zelfstandig wonende ouderen bij wie dementie wordt vermoed of is vastgesteld.

Samenwerking met andere hulpverleners vindt het team erg belangrijk. Ook in dit geval staat steeds de cliënt centraal en is de vraag: wat is in deze specifieke situatie nodig? Als het aan de orde is, beschouwt het team case-management als integraal onderdeel van wijkverpleegkundig werk.

Buurtzorg in Nijmegen
Buurtzorg is een landelijke thuiszorgorganisatie met vestigingen in heel Nederland, ook bij u in de buurt.
In Nijmegen zijn momenteel 9 teams werkzaam, waarvan 1 team speciaal voor dementiezorg.

Wilt u meer weten over Buurtzorg PG Nijmegen, neem dan contact met ons op.
06 - 12202559
pgnijmegen@buurtzorgnederland.com